Klaudia Zusková

Klaudia Zusková

“Cesta tisícich míľ musí začať prvým krokom.”
Lao Tzu

O mne

O mne

Klaudia Zusková

Cieľom mojej práce je skvalitnenie života rôznym skupinám ľudí.

Primárne sa v profesijnej oblasti zameriavam na zdravé a efektívne správanie ľudí vo výkonnostne orientovanom prostredí. Využívam holistickú integráciu aktivít, ktoré sú prepojené v pracovnom a mimopracovnom prostredí. Základ tvorí salutogenetický prístup, ktorého piliermi sú somatomentálna (telesná a duševná) vyváženosť; hľadanie činiteľov posúvajúcich nás ku zdraviu a ich posilňovanie v správaní a práca so stresormi, ktoré sú prirodzenou súčasťou nášho života. V oblasti športu je do prístupu zahrnutá psychomotorická príprava.

Uvedené činnosti realizujem v privátnej praxi a  súčasne v akademickej sfére.

Stiahnuť životopis

Zameranie

Formou prednášok, tréningov a poradenstva v spoločnostiach a pre jednotlivcov, prezentácií v médiách, odborného a vedeckého publikovania sa zameriavam na témy:

Kvalita života a osobnostný rozvoj

Športová psychologická príprava

Pohyb ako primárna potreba človeka: možnosti modifikácie životného štýlu s trvalým efektom

Spoločenská etiketa a biznis protokol

Portfólio

Kontaktné údaje

Pošlite mi správu